Ponovljeni Zakon 33:1-29
Ponovljeni Zakon 34:1-12
Psalmi 40:13-17
Izreka 13:13-14
Luki 8:1-25