Jošua 1:1-18
Jošua 2:1-24
Psalmi 41:1-13
Izreka 13:15-16
Luki 8:26-56