Jošua 3:1-17
Jošua 4:1-24
Psalmi 42:1-5
Izreka 13:17-18
Luki 9:1-17