Jošua 7:1-26
Jošua 8:1-35
Psalmi 43:1-5
Izreka 13:22-23
Luki 9:37-62