1 Samuelu 4:1-21
1 Samuelu 5:1-12
Psalmi 54:1-7
Izreka 15:12-13
Luki 21:1-19