1 Kraljevima 1:1-53
1 Kraljevima 2:1-46
Psalmi 68:11-14
Izreka 17:7-9
Ivanu 9:24-41