1 Kraljevima 5:1-18
1 Kraljevima 6:1-38
Psalmi 68:21-27
Izreka 17:13-15
Ivanu 10:24-42