1 Kraljevima 9:1-28
1 Kraljevima 10:1-29
Psalmi 69:1-4
Izreka 17:18-19
Ivanu 11:30-57