1 Samuelu 20:1-42
1 Samuelu 21:1-15
Psalmi 59:1-5
Izreka 15:31-33
Luki 24:36-53