1 Kraljevima 11:1-43
1 Kraljevima 12:1-33
Psalmi 69:5-15
Izreka 17:20-22
Ivanu 12:1-26