2 Kraljevima 9:1-37
2 Kraljevima 10:1-36
Psalmi 72:17-20
Izreka 18:14-15
Ivanu 19:1-22