2 Kraljevima 15:1-38
2 Kraljevima 16:1-20
Psalmi 73:21-28
Izreka 18:20-21
Ivanu 21:1-25