1 Kraljevima 13:1-34
1 Kraljevima 14:1-31
Psalmi 69:16-21
Izreka 17:23-24
Ivanu 12:27-50