1 Kraljevima 15:1-34
1 Kraljevima 16:1-34
Psalmi 69:22-28
Izreka 17:25-26
Ivanu 13:1-20