1 Kraljevima 17:1-24
1 Kraljevima 18:1-46
Psalmi 69:29-36
Izreka 17:27-28
Ivanu 13:21-38