1 Kraljevima 19:1-21
1 Kraljevima 20:1-43
Psalmi 70:1-5
Izreka 18:1-2
Ivanu 14:1-31