1 Kraljevima 21:1-29
1 Kraljevima 22:1-53
Psalmi 71:1-8
Izreka 18:3-5
Ivanu 15:1-27