2 Kraljevima 1:1-18
2 Kraljevima 2:1-25
Psalmi 71:9-16
Izreka 18:6-8
Ivanu 16:1-33