2 Kraljevima 5:1-27
2 Kraljevima 6:1-33
Psalmi 72:1-7
Izreka 18:10-11
Ivanu 18:1-18