Pjesma nad Pjesmama 1:1-17
Pjesma nad Pjesmama 2:1-17
Psalmi 104:1-9
Izreka 24:15-16
1 Korinæanima 11:17-34