Pjesma nad Pjesmama 3:1-11
Pjesma nad Pjesmama 4:1-16
Psalmi 104:10-23
Izreka 24:17-18
1 Korinæanima 12:1-31