Izaija 51:1-23
Izaija 52:1-15
Psalmi 112:5-10
Izreka 26:16-16
Efežanima 2:1-22