Izaija 3:1-26
Izaija 4:1-6
Psalmi 105:7-22
Izreka 24:26-27
1 Korinæanima 15:1-28