Izaija 9:1-21
Izaija 10:1-34
Psalmi 106:1-5
Izreka 25:1-2
2 Korinæanima 1:1-24