Jošua 19:1-51
Jošua 20:1-9
Psalmi 46:1-6
Izreka 14:7-11
Luki 12:32-59