Postanka 1:1-31
Postanka 2:1-25
Psalmi 1:1-6
Izreka 1:1-7
Mateju 1:1-25