Postanka 19:1-38
Postanka 20:1-18
Psalmi 6:1-5
Izreka 3:1-4
Mateju 8:1-17