Postanka 33:1-20
Postanka 34:1-31
Psalmi 9:1-5
Izreka 3:21-26
Mateju 12:1-21