Izlaska 5:1-23
Izlaska 6:1-30
Psalmi 16:7-11
Izreka 5:7-14
Mateju 18:21-35