Izlaska 9:1-35
Izlaska 10:1-29
Psalmi 17:8-15
Izreka 5:21-23
Mateju 20:1-16