Postanka 17:1-27
Postanka 18:1-33
Psalmi 5:8-12
Izreka 2:10-22
Mateju 7:1-29