Izlaska 39:1-43
Izlaska 40:1-38
Psalmi 22:16-21
Izreka 8:22-31
Mateju 27:1-26