Levitski 5:1-19
Levitski 6:1-23
Psalmi 24:1-6
Izreka 9:7-9
Mateju 28:1-20