Izlaska 23:1-33
Izlaska 24:1-18
Psalmi 19:1-6
Izreka 6:30-31
Mateju 23:23-39