Izlaska 25:1-40
Izlaska 26:1-37
Psalmi 19:7-14
Izreka 6:32-35
Mateju 24:1-28