Izlaska 27:1-21
Izlaska 28:1-43
Psalmi 20:1-5
Izreka 7:1-5
Mateju 24:29-51