Izlaska 29:1-46
Izlaska 30:1-38
Psalmi 20:6-9
Izreka 6:6-23
Mateju 25:1-30