Ponovljeni Zakon 1:1-27
Ponovljeni Zakon 2:1-37
Psalmi 36:1-6
Izreka 12:4-6
Marku 16:1-20