Ponovljeni Zakon 3:1-29
Ponovljeni Zakon 4:1-49
Psalmi 36:7-12
Izreka 12:7-7
Luki 1:1-20