Ponovljeni Zakon 19:1-21
Ponovljeni Zakon 20:1-20
Psalmi 38:1-8
Izreka 12:23-25
Luki 4:31-44