Jošua 15:1-63
Jošua 16:1-10
Psalmi 45:1-5
Izreka 14:4-5
Luki 11:29-54