Ponovljeni Zakon 27:1-26
Ponovljeni Zakon 28:1-68
Psalmi 39:12-13
Izreka 13:7-8
Luki 6:27-49