Sucima 20:1-48
Sucima 21:1-25
Psalmi 51:12-19
Izreka 15:1-3
Luki 19:1-27