Ponovljeni Zakon 29:1-29
Ponovljeni Zakon 30:1-20
Psalmi 40:1-5
Izreka 13:9-10
Luki 7:1-30