Ponovljeni Zakon 31:1-30
Ponovljeni Zakon 32:1-52
Psalmi 40:6-12
Izreka 13:11-12
Luki 7:31-50