2 Samuelova 13:1-39
2 Samuelova 14:1-33
Žalmy 66:1-7
Príslovia 16:25-26
Jána 6:52-71