2 Krallar 15:1-38
2 Krallar 16:1-20
Mezmurlar 73:21-28
Süleyman'ın Özdeyişleri 18:20-21
Yuhanna 21:1-25