1 Tarihler 9:1-44
1 Tarihler 10:1-14
Mezmurlar 77:10-15
Süleyman'ın Özdeyişleri 19:15-16
Elçilerin İşleri 6:1-15