2 Sa-mu-ên 17:1-29
2 Sa-mu-ên 18:1-33
Thánh Thi 66:16-20
Châm Ngôn 16:31-32
Giăng 7:28-53