Rimljanima 1:1
Pavao, sluga Isusa Krista, pozvan za apostola, izabran za evanđelje Božje
Rimljanima 1:4
a određen da bude silan Sin Božji, Duhom svetosti, po uskrsnuću od mrtvih; o Isusu Kristu, Gospodinu našemu.\
Rimljanima 1:6
Među njima ste i vi, pozvanici Isusa Krista.
Rimljanima 1:7
Svima koji su u Rimu, Božjim ljubimcima, svetima po pozivu? milost vam i mir od Boga, našega Oca, i Gospodina Isusa Krista.
Rimljanima 1:8
Najprije zahvaljujem svojemu Bogu po Isusu Kristu za sve vas što se vaša vjera razglasi po svemu svijetu.
Rimljanima 2:16
To će se, prema mome evanđelju, očitovati na Dan kad Bog bude sudio tajnim ljudskim postupcima po Isusu Kristu.
Rimljanima 3:22
To je Božja pravda po vjeri u Isusa Krista za sve koji vjeruju, jer nema razlike.
Rimljanima 3:24
Opravdavaju se besplatno njegovom milošću, po otkupu, u Kristu Isusu.
Rimljanima 3:26
U svojoj strpljivosti Bog je naime izostavljao kaznu za grijehe koji su prije bili počinjeni, da pokaže svoju pravdu u sadašnje vrijeme. Tako htjede sam biti pravedan i činiti pravednim onoga koji vjeruje u Isusa.
Rimljanima 4:24
nego i zbog nas kojima će se uračunati, ako vjerujemo u onoga koji je uskrisio od mrtvih Isusa, Gospodina našega,
Rimljanima 5:1
Opravdani dakle vjerom imamo mir s Bogom po Gospodinu našemu Isusu Kristu.
Rimljanima 5:11
A ne samo to, nego se hvalimo u Bogu po svojemu Gospodinu Isusu Kristu, po kojemu sad primismo pomirenje.
Rimljanima 5:15
Ali dar nije tako kao prijestup; jer ako prijestupom jednoga pomriješe mnogi, mnogo se veća Božja milost i dar izli obilno na mnoge milošću jednoga čovjeka, Isusa Krista.\
Rimljanima 5:17
Jer ako je zbog prijestupa jednoga zavladala smrt po jednome, mnogo će više oni koji primaju izobilje milosti i dar pravde u životu vladati po jednome, Isusu Kristu.
Rimljanima 5:21
kao što je vladao grijeh za smrt, da tako i milost vlada pravdom za vječni život, po Isusu Kristu, Gospodinu našemu.
Rimljanima 6:3
Ili zar ne znate da smo svi mi koji smo kršteni u Krista Isusa, u njegovu smrt kršteni?
Rimljanima 6:11
Tako i vi smatrajte za sebe da ste mrtvi grijehu, a živi Bogu, u Kristu Isusu.
Rimljanima 6:23
Jer je plaća za grijeh smrt; a milost Božja: život vječni u Kristu Isusu, Gospodinu našemu. \
Rimljanima 7:25
Hvala Bogu po Isusu Kristu, Gospodinu našemu! Tako dakle ja sâm umom služim Božjem zakonu, a tijelom zakonu grijeha.
Rimljanima 8:1
Stoga nema sada nikakve osude onima koji su u Kristu Isusu.
Rimljanima 8:2
Jer zakon Duha, koji daje život u Kristu Isusu, oslobodio te je od zakona grijeha i smrti.
Rimljanima 8:11
Ako li pak u vama prebiva Duh onoga koji je uskrisio Isusa, onaj koji je uskrisio Krista od mrtvih, oživjet će i vaša smrtna tjelesa svojim Duhom koji prebiva u vama.
Rimljanima 8:34
Tko će osuditi? Krist Isus, koji je umro, pa još i uskrsnuo, koji je s desne strane Bogu, koji nas i zagovara.
Rimljanima 8:35
Tko će nas rastaviti od Božje ljubavi u Kristu Isusu? Nevolja? Ili tjeskoba? Ili progonstvo? Ili glad? Ili golotinja? Ili pogibao? Ili mač?
Rimljanima 8:39
ni visina, ni dubina, ni drugo kakvo stvorenje ne može rastaviti od Božje ljubavi koja je u Kristu Isusu, Gospodinu našemu.
Rimljanima 10:9
Doista, ako ispovijedaš svojim ustima da je Isus Gospodin, i vjeruješ u svojemu srcu da ga je Bog uskrisio od mrtvih, bit ćeš spašen.
Rimljanima 13:14
nego se obucite u Gospodina Isusa Krista, i brinući se za tijelo ne ugađajte požudama!
Rimljanima 14:14
Znam i uvjeren sam u Gospodinu Isusu da ništa nije nečisto po sebi, osim onomu koji misli da je što nečisto; njemu jest nečisto.\
Rimljanima 15:5
A Bog strpljivosti i utjehe neka vam poda da složno mislite među sobom po Kristu Isusu,
Rimljanima 15:6
da jednim srcem i jednim glasom slavite Boga i Oca Gospodina našega Isusa Krista.
Rimljanima 15:16
biti službenik Krista Isusa među poganima, postavljen za svećenika Božjeg evanđelja, da prinos pogana bude ugodan i posvećen u Duhu Svetome.
Rimljanima 15:17
Imam se dakle čime ponositi u Kristu Isusu kod Boga.
Rimljanima 15:30
Molim vas dakle, braćo, Gospodinom našim Isusom Kristom i ljubavlju Duha: pridružite mi se u borbi moleći se za me Bogu,
Rimljanima 16:3
Pozdravite Prisku i Akvilu, moje suradnike u Kristu Isusu.
Rimljanima 16:20
Bog mira satrt će uskoro sotonu pod vašim nogama. Milost Gospodina našega Isusa Krista s vama!
Rimljanima 16:25
Slava u vijeke vjekova onome koji vas može ojačati po mojemu evanđelju i propovijedanju Isusa Krista, po objavljenju otajstva koje je bilo sakriveno od vječnih vremena,
Rimljanima 16:27
jedinome mudrome Bogu, po Isusu Kristu! Amen.